DIJURIDO devahn kihnam a cahtina fem
shi feh ehg falta
DIJURIDO devahn tih mahn krohni weik
heh hoogahn fahmfta

++ahanohnay keh a'kohz me nu nah
zah ih kroi beh dih hun dih na fehn
ahanohnay keh a'kohz me nu nah
zah ih kroi beh dih hun dih na fehn

+repeat
++repeat x2