H3nshin

Rosuto Shiti

H3nshin
Chiheisen naku natsu ta
Riyu ga aru... sorekara
Kaunto wo kaishi
Wo rikai suru
kare no kimochi
Ikari ni gokaku deki nai daro u
Suru tsumori wa nai toki
Wareware ga teishi
Kono futomei na sekai
Masuku wo shi ta
Jikan wo hashitsu ta
Itsu te miyo u
Ao no basho ni

Ore wa kodawatsu te iru
Kono torappu
Hito ga obiya kasa re te iru
Ima dake da
Yoki suru ... Yoki suru ...

Gomi wa koko
Wa henko sa re masen
Kaze ga fuku
Hitobito nitaishite