Haatstrijd

Satansplaag

Haatstrijd
Bij nachte
Tot aan dageraad
Breng ik hel
In't aardse rijk
Vervloekt door hij
Die elk verlaat
Die hem de rug toekeert

Met vuur en staal
Onderrichtend
Al die hem toebehoort
Als daar de vlammen schitteren
Geen gruwel ongehoord

Vlammen hoog likkend
Aan de avondlucht zo rood
Met vuur en as verstikkend
De bastaard en zijn zoons

Met bange ogen kijkend
Waar vrouw en kind nu zijn
Als ik hoongelach laat schallen
Ik ben satan's palladijn

(nachtvorst 11-03-2003)