Hakan Altun

Kendi Halime Gülüyorum

Hakan Altun
Her a&#351&#305&#287&#305n kolay söyleyece&#287i bi&#351ey de&#287ildir,
Hala seviyorum ve bekliyorum demek
Ölümsüz bir a&#351k olsa gerek
Hala seviyorum ve bekliyorum diyebilmek

Kör olmu&#351um görmüyorum,
Senden ba&#351ka hiç kimseyi
A&#287l&#305yorum dinmiyorum,
Ya&#351ad&#305kça sensizli&#287i
Ne ba&#351kas&#305n&#305 sevecek vaktim var,


Nede seni unutacak yüre&#287im
Belki umrunda bile de&#287il ama,
Ben sensizli&#287i sevmedim
Bekliyorum

Ama bo&#351 yere bütün yorgunlu&#287um
Özlüyorum
Ama hasretinle savruluyorum
Seviyorum diye,a&#287l&#305yorum diye
Kendi halime gülüyorum