Hardingrock

Fanitullen

Hardingrock
Der bit og knasar i bein og krafsar
Og kjøtermunnar i blodet slafsar
Av heilt uskuldige, tekne att
Og strupekvelte i ævig natt

Den må seg fredlaus til graven slepa
Som søkjer sæla i det å drepa
Kvar gong ein kvitkledd er kjempa ned
Da finn den svarte i slåtten fred