Tobe! Grendizer

UFO Robot Grendizer

  • Aumentar Fonte
  • Diminuir Fonte
Yuke yuke duke fleed
Tobe tobe grendizer
Daichi to umi to aozora to
Tomo to chikatta kono heiwa
Mamori mo kataku tachiagare
Chikyuu wa konna ni chisai keredo
Seigi to paito ne kagayaku hoshi da
Mamore mamore mamore
Ningen no hoshi minna no chikyuu

Yuke yuke duke fleed
Tobe tobe grendizer
Kougekigun wo kuitomero
Osore wo shiranu enerugi
Aku no nozomi wo hanekaese
Chikyuu wa konna ni chisai keredo
Uchuu de hitotsu no midori no hoshi da
Mamore mamore mamore
Ningen no hoshi minna no chikyuu
Chikyuu wa konna ni chisai keredo
Uchuu de hitotsu no midori no hoshi da
Mamore mamore mamore
Ningen no hoshi minna no chikyuu