• Aumentar Fonte
  • Diminuir Fonte
hey hey hey hey

kami yung tipong di nagpapahuli
hindi mahinang klase araw man o gabi
kayang-kayang dalhin ang sarili
kapag dumaraan silang lahat tumatabi

wag ka nang mahihiya uh oh
ipakita ang yong ganda uh whoa oh
wag isipin kung sino sila uh oh
ipakita ang yong ganda

ikaw na
ikaw na ah ah
ah ah ah
ikaw na
ikaw na ah ah
ah ah ah
tumayo, humiyaw
gumalaw ng walang pakialam
tumalon, tumakbo
sumayaw ng walang pakialam

hey hey hey hey

ugaling simple at hindi umaarte eh
hindi naman gandang-ganda sa sarili eh
mahusay lang at magaling dumiskarte eh
ganyan kami mga tipo nyong babae eh

wag ka nang mahihiya uh oh
ipakita ang yong ganda uh whoa oh
wag isipin kung sino sila uh oh
ipakita ang yong ganda

ikaw na
ikaw na ah ah
ah ah ah
ikaw na
ikaw na ah ah
ah ah ah
tumayo, humiyaw
gumalaw ng walang pakialam
tumalon, tumakbo
sumayaw ng walang pakialam

hey hey hey hey

itaas ang noo
wag ka nang tutungo
makinig na kayo, makinig na kayo
itaas ang noo
wag ka nang tutungo
makinig na kayo, makinig na kayo

wag ka nang mahihiya uh oh
ipakita ang yong ganda uh whoa oh
wag isipin kung sino sila uh oh
ipakita ang yong ganda

ikaw na
ikaw na ah ah
ah ah ah
ikaw na
ikaw na ah ah
ah ah ah
tumayo, humiyaw
gumalaw ng walang pakialam
tumalon, tumakbo
sumayaw ng walang pakialam

let’s go!