XING

Casually

XING
Amumar obshi shigan man gago isso
Gujo hansum mani namunche
Odir bonun gonji mugwanshim han nunbid gwa
Jichyo borin duthan marthu phunijyo~ ye

Irorjur aradoramyon charari uri
Gunyang suchyo gargosur
Soroyege nomu aphun sanchor namgimyo
Jaku morojyo ganeyo... urin yogi kajin gayo

Ochodaga uriga ochodaga uriye
Jithdon sarangi jomjom himi hejyoman ganunji
Charari yego obnun ibyori naurthejyo
Byonhe ganun~ uri mosub duri surphujyo...

Sarangur pink (pingku) bichira
Baregi shwibdan marur midji anhasso
Guron midum jocha omani dweborin jigum
Jaku jichyoman ganeyo... urin yogi kajin gayo

Ochodaga uriga ochodaga uriye
Jithdon sarangi jomjom himi hejyoman ganunji
Charari yego obnun ibyori naurthejyo
Byonhe ganun~ uri mosub duri surphujyo...

Sarang han danun marsuchon byonur marhedo
Barejin maume~
Gojishi dwejanha...

Ochodaga uriga ochodaga uriye
Jithdon sarangi jomjom himi hejyoman ganunji
Charari yego obnun ibyori naurthejyo
Byonhe ganun~ uri mosub duri surphujyo...