Yousei Teikoku

Patriot Anthem

Yousei Teikoku
Waga moto ni tsudoi hata ni chuugi o
Te ni suru wa kagi no butsuri busou
Kareta chi ni sosogu mina ga inochi wa
Ikusen no damei yori mo omoshi

Waga moto ni tsudou fumetsu no toushi
Kanki seyo hai no dokusai sha e
Shisu koto mo okusu kotonaki doushi
Sanbi seyo hai no PUROPAGANDA

Waga moto e tsudoe hametsu no senki
Kaijin to kaeyo shimei shikou
Nokosareta mono ni jihi no namari o
Tachi mukau mono wa rengoku e to

Tomoni sasagetaru sanka yadose fukutsu no tousou

I am a martyr. I am a believer
And I just believe the fairy
"We are martyr. We are believer
And we just believe the fairy"
I am a martyr. I am a believer
And I just believe the fairy
"We are martyr. We are believer
And we just believe the fairy"

Kasshoku no shidan yo

Shinai naru tsumibukaki sono te de ute
Erabareshi hokori ni kei haiseyo
Kinbaku no tsurugi o tore

Waga moto ni tsudou nana no kenja yo
Ware atau shirei muzukashi naredo
Mesareru mo okusu koto naki shishin
Kakugo seyo saraba ataeraren

Inori fuujitaru sanka

Yadose mamoru kuni no seirei

I am a martyr. I am a believer
And I just believe the fairy
"We are martyr. We are believer
And we just believe the fairy"
I am a martyr. I am a believer
And I just believe the fairy
"We are martyr. We are believer
And we just believe the fairy"

Genshuku ni uchinuki kiyome tamae

Sabaki no tettsui de ute
Unaru gouon e to sono mitoshite
Haitoku sha o chiri to kase

I am a martyr. I am a believer
And I just believe the fairy
"We are martyr. We are believer
And we just believe the fairy"
I am a martyr. I am a believer
And I just believe the fairy
"We are martyr. We are believer
And we just believe the fairy"

Kasshoku no shidan yo

Shinai naru tsumibukaki sono te de ute
Erabareshi hokori ni kei haiseyo
Kinbaku no tsurugi o tore

Senritsu ni okusu koto naki doushi
Chirite nao tsukushi kataru shisou

Waga moto ni tsudou douhou-tachi yo
Waga risou takusu katsumoku seyo