Yousei Teikoku

Shouseijo No Uta

Yousei Teikoku
Shin shin ni yadoru hanadoke
Yume yume ni miru haru no hi e

Shin shin ni inochi no tsurugi
Michi michishi mezame o machite

Ikitsuku tou ka mamorishi wa
Ikitsuku touka mamorishi wa

Michibiki sasowarete haha e to kaeran to
Atsumeshi hanakotoba hitotsu ni kaeran to
Omou hodo ni kieyukan......

Shin shin to sasageru inori
Kuchi kuchite tenju wa taika

Taiga itetsuki shimaishi mo
Tai ga itetsuki shimaishi mo

Michibiki sasowarete ten'yo no sono mama ni
Atsumeshi hanakotoba sakasete mu ni kishite
Hikari hanachi kieyukan......

Shin shin ni yadoru hanadoke
Yume yume ni miru haru no hi e